0

Sữa mẹ có thể để đến bao lâu

Bảo quản đúng cách sữa mẹ ở ngoài môi trường được bao lâu Nếu như sữa mẹ tiết ra làm căng ngực mẹ, không cho con bú ngay hoặc vắt sữa ra thì cơ thể có cơ chế tiết kiệm,… Continue Reading