CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH BALILA

Địa chỉ: Quầy 7-8 Siêu thị Coopmart, số 576 đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường 03, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Số điện thoại: 0854297102

Website: http://thegioiphunu.com.vn