Để bé yêu đạt các chỉ số trong bảng cân nặng chuẩn của thai nhi theo tuần, mẹ nên ăn uống điều độ, đủ chất, tránh tăng cân quá nhiều hay quá ít vì có thể gây nhiều hậu quả không tốt cho cả hai mẹ con.

Bảng cân nặng chuẩn của thai nhi theo từng tuần là một trong những yếu tố giúp bác sĩ xác định thai nhi trong bụng mẹ có đang phát triển bình thường hay không. Đây cũng là những điều nhiều mẹ bầu quan tâm nhất trong mỗi lần siêu âm thai. Trước 20 tuần tuổi, thai nhi thường cuộn tròn trong bụng mẹ nên các bác sĩ sẽ chỉ đo cân nặng, chiều dài của bé từ đầu đến mông. Sau 20 tuần tuổi, bé sẽ được đo từ đầu đến gót chân.

Dưới đây là bảng cân nặng, chiều dài chuẩn của thai nhi theo từng tuần tuổi, mời các mẹ cùng tham khảo:

Bảng cân nặng chuẩn của thai nhi theo tuần

 

Tuổi thai (tuần) Chiều dài Cân nặng
Tuần 8  1,6 cm  1 gam
Tuần 9  2,3 cm 2 gam
Tuần 10  3,1 cm 4 gam
Tuần 11  4,1 cm 7 gam
Tuần 12  5,4 cm 14 gam
Tuần 13  7,4 cm 23 gam
Tuần 14  8,7 cm 43 gam
Tuần 15  10,1 cm 70 gam
Tuần 16  11,6 cm 100 gam
Tuần 17  13,0 cm 140 gam
Tuần 18  14,2 cm 190 gam
Tuần 19  15,3 cm 240 gam
Tuần 20  16,4 cm 300 gam
Tuần 21  25,6 cm 360 gam
Tuần 22  27,8 cm 430 gam
Tuần 23  28,9 cm 501 gam
Tuần 24  30,0 cm 600 gam
Tuần 25  34,6 cm 660 gam
Tuần 26  35,6 cm 760 gam
Tuần 27  36,6 cm 875 gam
Tuần 28  37,6 cm 1005 gam
Tuần 29  38,6 cm 1153 gam
Tuần 30  39,9 cm 1319 gam
Tuần thứ 31  41,1 cm 1502 gam
Tuần 32  42,4 cm 1702 gam
Tuần 33  43,7 cm 1918 gam
Tuần 34  45,0 cm 2146 gam
Tuần 35  46,2 cm 2383 gam
Tuần 36  47,4 cm 2622 gam
Tuần 37  48,6 cm 2859 gam
Tuần 38  49,8 cm 3083 gam
Tuần 39  50,7 cm 3288 gam
Tuần 40  51,2 cm 3462 gam